Hvordan
opsiger
jeg
medlemskabet?

Hvordan
sætter jeg
medlemskabet
på pause?

Regler og vilkår for medlemmer i Silkeborg Fitness Center

Nederst på siden er der mulighed for at downloade ordensregler og betingelser for medlemskab. Samt forældre oplydsninger til unge under 18. 

Opsigelse af PBS-medlemskaber i SFC

PBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt i receptionen på Silkeborg Fitness Centers udmeldelsesblanket. Denne er gyldig som dokumentation for opsigelse, når Silkeborg Fitness Center har kvitteret og stemplet for modtagelsen.

Medlemskabet kan ikke opsiges pr. tlf. eller mail.

Bero af medlemskab i SFC

Skal medlemskabet sættes i bero, udfyldes en bero blanket i receptionen i Silkeborg Fitness Center.

Det er ikke muligt, at opsige sit medlemskab i bero-perioden. Medlemskabet skal først aktiveres og har derefter en opsigelsesperiode på løbende mdr. plus en mdr.

Husk ikke at afmelde PBS. Tilgodehavende godtgøres måneden efter. Udfylder man blanketten efter f.eks. d. 15. juni godtgøres beløbet d. 1. august.

Prisen for bero er: kr. 50,-, uanset antal dage op til 3 mdr. Yderligere bero koster 50 ,- for hver påbegyndt 3 måneders periode.

Medlemskabet kan ikke sættes i bero pr. tlf. eller mail.

© Copyright - Silkeborg Fitness Center